2014-15 HKUST Sports Team Flag Presentation Ceremony        
15/10/2014